Zgodnie z art.13. ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Graffa Paweł Kisielewicz, ul. Miejska 14, 51-352 Wrocław, NIP 895-181-73-48.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Zbieramy tylko niezbędne dane potrzebne do przesłania do Państwa materiałów informacyjnych, marketingowych, obsługi i realizacji zamówień.

4. Państwa dane będą przechowywane przez okres nieograniczony do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone.

5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres  biuro@gutenberg-drukarnia.pl lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną.

6. Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów, czyli między innymi: firma kurierska/dostawcza, usługi płatnicze.