Identyfikatory

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wysokiej jakości identyfikatory. Drukujemy w dowolnych formatach, już od 1 szt.! Drukujemy z projektów Klientów lub sami możemy dla Państwa taki projekt przygotować.

Możliwe jest zamówienie kilku typów identyfikatorów:

  • identyfikatory nielaminowane – wydruk na papierze 350g (sztywność jak wizytówka);
  • identyfikatory laminowane folią błyszczącą lub matową soft touch;
  • identyfikatory laminowane folią 250 μm – grubością i sztywnością przypominają karty bankomatowe

Identyfikatory mogą mieć zaokrąglone narożniki (laminowane folią 250 μm zawsze mają je zaokrąglone, w pozostałych jest to opcjonalne).

Możliwa jest personalizacja identyfikatorów – wystarczy podesłać plik i listę osób do wpisania, a my już przygotujemy je do druku. Koszt personalizacji to 0,40 zł/szt.

Projekt do druku należy przygotować zachowując 2,5 mm margines do ścięcia, np. dla identyfikatorów 70x90 cm projekt powinien mieć format 75x95 mm, przy czym wszystkie teksty/loga itp. należy oddalić od krawędzi cięcia o min 3 mm.


Zachęcamy do kontaktu